List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
742 초청(2) [24] 2016-06-08 1692
741 초청! [8] 2016-06-01 1112
740 6월 예배자료 2016-06-01 988
739 5월 예배준비 자료 2016-04-26 973
738 4월 예배 준비자료 2016-03-29 896
737 3월 예배자료 2016-03-02 953
736 2월 예배자료 2016-02-01 953
735 도서판매 - '사도신경해설 강독' 서적 및 e-book file [107] 2016-01-11 3119
734 대구샘터교회 주일예배 실황 인터넷 생방송 안내 [5] 2016-01-02 1603
733 2016년 1월 예배자료 2015-12-28 1053
732 12월 예배 자료 2015-12-02 982
731 표지 시안 file [25] 2015-12-01 1452
730 11월 예배준비 자료 2015-10-27 1067
729 특강 안내 2015-10-17 780
728 10월 예배준비 자료 2015-09-29 1021
TEL : 070-4085-1227, 010-8577-1227, Email: freude103801@hanmail.net
Copyright ⓒ 2008 대구성서아카데미 All rights reserved.